NABÍDKA FARMATESTUDO
PTÁCI

     


   
   
   
   
 
ARA ARARAUNA
Arové jsou nádherní velcí papoušci, kteří za své pestré zbarvení vděčí pigmentu obsaženým v jejich potravě. Jsou to největší a také nejvzácnější papoušci. Žijí v korunách stromů tropických pralesů, kde patří k jejich nejhlučnějším obyvatelům. Arové jsou rovněž velice zvědaví, a pokud objeví něco, co je pro ně neznámé nebo co je zajímá, okamžitě se přiblíží, aby to prozkoumali. Právě tak proslulí jsou svou schopností naučit se opakovat slova i jednoduché melodie. Jejich obrovský a silný zobák jim umožňuje bez větší námahy louskat i tvrdé ořechy a zavěšovat se za větve. Arové jsou vzorem věrnosti - jednou vytvořený pár spolu zůstává po celý život. Oba partneři společně také létají za potravou.
     
 

AMAZOŇAN
Rod velkých zelenavě zbarvených ptáků z řádu papoušků. Mají krátký ocas. Je známo 27 druhů. Žijí v tropické Střední a Jižní Americe ( 8 druhů je ohroženo vyhubením ). Často se chovají v klecích. Potravou mu jsou zejména ovoce, semena, ořechy, květy a pupeny a nevyhnou se ani kukuřičným zrnům.

TUKAN HNĚDOHŘBETÝ
Tukan hnědohřbetý ( Ramphastos swainsonii ) Tento tukan je velký 56cm a je druhým největším tukanem na světě. Živí se převážně plody stromů ( potravu nachází téměř na stovce stromů a rostlin ), ale i hmyzem, hlavně v době hnízdění. Dále loví drobné plazy a ostatní ptáky na hnízdech. Žije v tropickém deštném pralese a na jeho okrajích, ale i na otevřených prostranstvých. Hnízda staví v dutinách stromů. Hnízdí obvykle od dubna do začátku června. Inkubační doba je 17 – 19 dní a mláďata tukana hnědohřbetého jsou samostatná po devíti týdnech. V přírodě ho nejčastěji můžete vidět v párech nebo menších skupinách.